chatbot Tương lai của Sự phát triển

Người đăng: INFO.BVMT@ | 16/05/2023

Tương lai của chatbot

Sự phát triển của chatbot hướng đến đâu? Chatbots, giống như các công cụ AI khác, sẽ được sử dụng để nâng cao hơn nữa khả năng của con người và giải phóng con người sáng tạo và đổi mới hơn, dành nhiều thời gian hơn cho các hoạt động chiến lược thay vì chiến thuật.

Trong tương lai gần, khi AI được kết hợp với sự phát triển của công nghệ 5G, các doanh nghiệp, nhân viên và người tiêu dùng có khả năng tận hưởng các tính năng chatbot nâng cao như đề xuất và dự đoán nhanh hơn, đồng thời dễ dàng truy cập hội nghị truyền hình độ nét cao ngay trong cuộc trò chuyện. Những khả năng này và các khả năng khác đang trong giai đoạn điều tra và sẽ phát triển nhanh chóng khi kết nối internet, AI, NLP và ML tiến bộ. Cuối cùng, mỗi người có thể có một trợ lý cá nhân đầy đủ chức năng ngay trong túi của họ, biến thế giới của chúng ta trở thành một nơi sống và làm việc hiệu quả hơn và kết nối hơn.